wysokie budynki widziane od dołu

Prawo Gospodarcze

Prawo Gospodarcze

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradcze i prawne w obszarze spraw gospodarczych, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw prawa handlowego. Oferowane wsparcie prawne obejmuje pełne doradztwo związane z zakładaniem, funkcjonowaniem i likwidacją działalności gospodarczej, obejmując sprawy wynikające z jej obecności na rynku.

Co zaliczamy do prawa gospodarczego?

Do prawa gospodarczego zaliczamy kilka kluczowych działów prawa, takich jak:

  • Prawo handlowe – reguluje stosunki między przedsiębiorstwami oraz ich wewnętrzne funkcjonowanie,

  • Prawo spółek – określa zasady tworzenia i działania różnych form spółek,

  • Prawo konkurencji – zapobiega monopoliom i praktykom ograniczającym konkurencję,

  • Prawo własności przemysłowej – chroni patenty, znaki towarowe i wzory przemysłowe,

  • Prawo podatkowe – określa obowiązki podatkowe przedsiębiorstw.

Czy prawo handlowe to prawo gospodarcze?

Prawo handlowe jest integralną częścią prawa gospodarczego. Koncentruje się na transakcjach handlowych, prawach i obowiązkach kupców, a także przepisach dotyczących obrotu towarowego i świadczenia usług. Stanowi więc podstawę dla wielu działań przedsiębiorstw, które odbywają się na rynku gospodarczym.

Prawo handlowe a prawo gospodarcze to dwie gałęzie prawa, które często się ze sobą łączą, ale różnią się zakresem i specyfiką regulacji. Prawo handlowe koncentruje się głównie na uregulowaniach dotyczących działalności gospodarczej, transakcji handlowych oraz relacji między przedsiębiorcami. W tym kontekście obejmuje kwestie takie jak umowy handlowe, konkurencję czy odpowiedzialność cywilną przedsiębiorców.

Z drugiej strony, prawo gospodarcze to szersza kategoria, która obejmuje również aspekty regulacyjne dotyczące funkcjonowania rynku, polityki gospodarczej państwa czy instytucji finansowych. W jego ramach analizowane są zagadnienia związane z polityką podatkową, ochroną konsumenta czy regulacjami antymonopolowymi.

W praktyce te dwie dziedziny często się przenikają, tworząc kompleksowy system norm regulujących różnorodne aspekty działalności gospodarczej. Dlatego też pytanie, czy prawo handlowe to prawo gospodarcze, skłania do refleksji nad powiązaniami między nimi oraz nad wpływem tych regulacji na rozwój przedsiębiorczości i stabilność rynku.

Wyznaczniki sukcesu w świecie prawa gospodarczego

Każdy sukces w biznesie zaczyna się od zrozumienia podstawowych zasad, które nim rządzą. W prawie gospodarczym niezbędne jest poznanie struktury i form prowadzenia działalności, umiejętność wyboru optymalnej formy prawnej przedsiębiorstwa, a także znajomość swoich praw i obowiązków jako przedsiębiorcy.

Dodatkowo, niezwykle istotna jest znajomość regulacji dotyczących ochrony konkurencji, które mogą być kluczem do utrzymania silnej pozycji na rynku.

Jako doświadczony adwokat w tym zakresie jestem w stanie zagwarantować Ci niezbędną wiedzę ekspercką w zakresie prawa gospodarczego. Umów się, aby omówić szczegóły naszej współpracy

Również świadomość zmieniającego się otoczenia prawnego, w tym nowelizacji przepisów gospodarczych, jest kluczowym elementem skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. Zapewniając kompleksowe doradztwo, nie tylko wspieram w dostosowywaniu się do obowiązujących norm prawnych, lecz także antycypuję ewentualne zmiany, co umożliwia uniknięcie potencjalnych konfliktów prawnych. Działając jako partner w Twoim sukcesie, dbam o to, abyś mógł skoncentrować się na rozwoju swojej firmy, mając pewność, że aspekty prawne są właściwie zabezpieczone.

Zdjęcie portretowe Marka Wiery

Jako doświadczony adwokat z Katowic pragnę zapewnić Ci kompleksową i profesjonalną obsługę prawna. Moje wartości to nie tylko głęboka wiedza prawnicza, lecz także empatia oraz indywidualne podejście do każdej sprawy. Zapraszam Cię do mojego biura, gdzie razem będziemy budować skuteczne strategie prawne dostosowane do Twoich potrzeb.

Marek Wiera - Adwokat, Radca Prawny

Zdjęcie portretowe Marka Wiery

Jako doświadczony adwokat z Katowic pragnę zapewnić Ci kompleksową i profesjonalną obsługę prawna. Moje wartości to nie tylko głęboka wiedza prawnicza, lecz także empatia oraz indywidualne podejście do każdej sprawy. Zapraszam Cię do mojego biura, gdzie razem będziemy budować skuteczne strategie prawne dostosowane do Twoich potrzeb.

John Smith, CEO of Gaming Innovations Inc.

Zdjęcie portretowe Marka Wiery

Jako doświadczony adwokat z Katowic pragnę zapewnić Ci kompleksową i profesjonalną obsługę prawna. Moje wartości to nie tylko głęboka wiedza prawnicza, lecz także empatia oraz indywidualne podejście do każdej sprawy. Zapraszam Cię do mojego biura, gdzie razem będziemy budować skuteczne strategie prawne dostosowane do Twoich potrzeb.

Marek Wiera - Adwokat, Radca Prawny

Umówmy się na spotkanie w Katowicach

Moje biuro zlokalizowane jest w centrum naszego miasta.

Umówmy się na spotkanie w Katowicach

Moje biuro zlokalizowane jest w centrum naszego miasta.

Umówmy się na spotkanie w Katowicach

Moje biuro zlokalizowane jest w centrum naszego miasta.

Adwokat Marek Wiera

© 2024 Adwokat Marek Wiera. All rights reserved.

Adwokat Marek Wiera

© 2024 Adwokat Marek Wiera. All rights reserved.

Adwokat Marek Wiera

© 2024 Adwokat Marek Wiera. All rights reserved.