szklanka monet a z niej wystający kwiatek

Jak skutecznie dochodzić odsetek ustawowych w transakcjach?

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą, może stanąć przed problemem opóźnień w płatnościach ze strony kontrahentów. Środkiem zaradczym w takich sytuacjach są odsetki ustawowe od zaległych płatności. Zrozumienie procedur i możliwości ich egzekwowania jest kluczowe dla ochrony Twoich interesów finansowych. W tym artykule wyjaśniamy, jak można skutecznie dochodzić należnych odsetek w transakcjach handlowych.

Co to są odsetki ustawowe i kiedy można je naliczać?

Odsetki ustawowe są formą rekompensaty za nieterminowe wykonanie zobowiązania pieniężnego przez dłużnika. W polskim prawie odsetki te są regulowane przez Kodeks cywilny oraz ustawy specjalistyczne, a ich rodzaje i wysokość określane są w zależności od rodzaju transakcji oraz terminu jej zawarcia.

Główne rodzaje odsetek:

 • Odsetki przysługujące wierzycielowi na podstawie art. 359 Kodeksu cywilnego: naliczane są gdy zobowiązanie oparte jest na umowie, ustawie, orzeczeniu sądu lub decyzji innego organu.

 • Odsetki za opóźnienie wg. art. 481 Kodeksu cywilnego: wynikające z przekroczenia terminu płatności przez dłużnika.

 • Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych: dotyczą opóźnień w płatnościach z transakcji handlowych i są określone w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

 • Odsetki skarbowe oparte na art. 56 Ordynacji Podatkowej: naliczane są w przypadku zwłoki w płatnościach wobec organów skarbowych.

Kto może dochodzić odsetek?

Odsetki przysługują wierzycielom, którzy zawarli umowy o charakterze gospodarczym lub zawodowym, w szczególności:

 • Przedsiębiorcom,

 • Osobom wykonującym wolny zawód,

 • Podmiotom rolniczym,

 • Podmiotom objętym Prawem Zamówień Publicznych.

Warto zauważyć, że nie dotyczą one długów związanych z postępowaniami upadłościowymi, czynnościami bankowymi, ani umów, gdzie strony są wyłącznie podmiotami sektora finansów publicznych.

Jak dochodzić odsetek?

Skorzystaj z pomocy specjalistów

Kancelaria Adwokacka Marek Wiera świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie dochodzenia odsetek. Jeśli Twoje roszczenia z tytułu odsetek nie są realizowane przez dłużnika, jesteśmy w stanie zapewnić Ci profesjonalną pomoc prawną. Nasze usługi obejmują:

 • Prowadzenie spraw sądowych o zasądzenie odsetek,

 • Windykację zasądzonych kwot,

 • Negocjacje z dłużnikiem w celu polubownego rozwiązania sporu.

3d avatar
3d avatar

Umów się na spotkanie z Adwokatem Markiem Wierą

Skorzystaj z godzinnej porady prawnej i rozwiej wszystkie wątpliwości

Wyznacz precyzyjnie terminy zapłaty

Ściśle określ termin płatności faktur i innych dokumentów rozliczeniowych. W przypadku wystąpienia opóźnienia masz prawo do naliczenia odsetek za każdy dzień zwłoki.

Określ wysokość odsetek w umowie

Jeśli jest to możliwe, zastrzeż wysokość odsetek w umowie handlowej. Zapewni to większą przejrzystość oraz ułatwi późniejsze dochodzenie roszczeń.

Sprawdź aktualne stopy odsetkowe

Regularnie aktualizuj swoją wiedzę na temat obowiązujących stóp odsetkowych. Możesz to zrobić, śledząc informacje na stronie Narodowego Banku Polskiego lub wchodząc w dialog z prawnikami specjalizującymi się w prawie gospodarczym.

Dokumentuj wszystkie działania

Starannie dokumentuj każdą próbę kontaktu z dłużnikiem oraz wysyłkę wezwań do zapłaty. Ma to kluczowe znaczenie w przypadku ewentualnego postępowania sądowego.

Czy warto dochodzić odsetek ustawowych?

Dochodzenie należnych odsetek od zaległych płatności jest nie tylko Twoim prawem, ale także ważnym elementem zarządzania finansami firmy. Świadczy o profesjonalizmie i przyczynia się do utrzymania płynności finansowej. Nie należy zatem zaniedbywać tego obszaru działalności.

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy w dochodzeniu odsetek, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Marek Wiera. Oferujemy elastyczność w kształtowaniu wynagrodzenia oraz gotowość do negocjacji warunków współpracy na zasadach „success fee”. Zapraszamy do kontaktu!

Sekretariat:

Siedziba kancelarii:

 • Ścigały 10, 40-208 Katowice

Pamiętaj: Skuteczne dochodzenie odsetek potrafi znacząco zwiększyć Twoje szanse na sukces biznesowy i zapewnić lepszą ochronę Twoich praw jako wierzyciela. Nie pozwól, by opóźnienia w płatnościach destabilizowały Twoje przedsiębiorstwo.

Umówmy się na spotkanie w Katowicach

Moje biuro zlokalizowane jest w centrum naszego miasta.

Umówmy się na spotkanie w Katowicach

Moje biuro zlokalizowane jest w centrum naszego miasta.

Umówmy się na spotkanie w Katowicach

Moje biuro zlokalizowane jest w centrum naszego miasta.

Adwokat Marek Wiera

© 2024 Adwokat Marek Wiera. All rights reserved.

Adwokat Marek Wiera

© 2024 Adwokat Marek Wiera. All rights reserved.

Adwokat Marek Wiera

© 2024 Adwokat Marek Wiera. All rights reserved.